Page 1 of 1

Energetická příprava na porod

Posted: Fri 30. Sep 2011 10:57:41
by Marketa Selinijana
TIP: :kyti"

Doporučený tip je vhodné používat v posledních týdnech před porodem. :mimi:

Použití bez testování:
:srdce7: 1. Připrav si kartu se symbolem č. 42 | Archanděl Michael
:srdce7: 2. Když máš během dne klid, pokládej ji tak často, jak je to možné, na bříško.

Podpůrné esence:
V posledních 2 měsícech těhotenství stříkej do své aury pravidelně aura esenci "Norael - Zklidnění novorozenců a malých dětí". Tvé dítě doprovodí z jemnohmotného světa do světa "hrubohmotného" - materiálního.
Současně můžeš používat aura esenci "Archanděl Michael“.

Použití s testováním (svalový test, kyvadlo, tensor):
:srdce7: 1. Vystestuj, jaké a kolik symbolů by jsi měla položit na bříško.
:srdce7: 2. Vystestuj jak často a jak dlouho.
:srdce7: 2. Poté postupuj dle návodu výše.
Stejně tak můžeš vytestovat podpůrnou aura esenci.

Selinijana