Page 1 of 1

MARIE

Posted: Tue 18. Mar 2014 17:22:34
by Marketa Selinijana
MARIE – Biblický mistrovský symbol / Mistrovská aura esence

Barva symbolu:
perleťově bílá
Přiřazení k čakře: korunní čakra
Historická osobnost: matka Ježíše
Základní téma: Léčení vztahu matky
Afirmace: „Ctím svou matku a vážím si jí.“
Mistrovská aura esence „Marie“
(Tento symbol je již znám, je také součástí mé sady karet „Symboly Mistrů a archandělů.)

Poznej s pomocí tohoto mistrovského symbolu s jakými tématy jsi v rezonanci příp. při jakých se cítíš nepříjemně:
Mateřské chování – ztráta matky – vzor – osamělý rodič – dítě rozvodu – lví matka – závislost – vděčnost – role matky/sestry/přítelkyně – bojovník – postoj oběti – bezmocnost – dominance – (zraněná) ženskost – ochránce – představa rolí – přestřižení pupeční šňůry (odpoutání se) – mateřská láska – očekávané chování – přetěžování – utrpení – otevření srdce

Poznámky k MARII:

Narození Panny Marie je ještě dnes v kostelech oslavováno jako „svátek neposkvrněného početí“, aby signalizovalo, že Marie počala „neposkvrněně“ a tím bylo vyloučeno srovnávání s normálními smrtelníky. Proto bych na tomto místě chtěla ještě jednou vysvětlit, co to mělo za úkol:
U Marie a Josefa se jednalo o „královské“ dynastické spojení (nikoli o dva chudé lidi, kteří museli bydlet ve stáji Betléma). Dynastičtí manželé podléhali tehdejším přísným dynastickým pravidlům, která se výrazně odlišovala od běžných židovských zákonů manželství. Předpisy pro takové manželství byly přesně definovány, diktovali styl života celibátu a období, ve kterém bylo dovoleno plození dětí, bylo přesně regulováno.

Takže nejdříve následoval druh zasnoubení, což bylo vlastně smluvní uzavření partnerství. Tři měsíce po „zasnoubení“ byla uspořádána zcela formální „první svatba“, načež v následujícím září začalo manželství. Poté byl dovolen tělesný vztah, avšak jen do první poloviny prosince. Pokud přitom nedošlo k otěhotnění, museli žít oba opět v celibátu a to až do dalšího prosince. Avšak pokud žena otěhotněla, došlo k „druhé svatbě“ a sňatek byl právně platný. Právně uznaný status manželství nikdy nebyl poskytnut před těhotenstvím ženy, neboť tím měl dynastický manžel legální možnost rozvodu, v případě že by jeho oženění mělo být neplodné. „Druhá svatba“ se proto nikdy nekonala – ze strachu před potratem – před třetím měsícem těhotenství.

Tyto zákony manželství tímto vysvětlují, proč Marie – pro kterou tyto zákony rovněž platily – počala dítě jako „panna“. Neboť ženy byly manželkami teprve až po „druhé svatbě“, předtím byly považovány za „panny“, tedy jako mladé ženy, když je správě přeložené slovo „almah“.
(Další informace se můžeš dočíst u Laurence Gardnera v knize „Das Vermächtnis des heiligen Grals“ (Zmocnění Svatého grálu), kapitola 3; u Barbary Thiering v knihe „Jesus von Qumran“ (Ježíš z Kumránu), odstavec 1 nebo u Johna Fleetwooda v knize „The Live of our Lord and Saviour Jesus Christ“, strana 10 – 11).
Obrázek pochází z malého kostela Marie v Provence, z Notre Dame de Lumières.

Symbol, foto a text © Ingrid Auer 2013

Jak se vám líbí energie Marie? :mazli: