Page 1 of 1

TOMÁŠ (Thomas)

Posted: Tue 18. Mar 2014 17:09:38
by Marketa Selinijana

TOMÁŠ – Biblický mistrovský symbol

Barva symbolu: tyrkysově zelená
Přiřazení k čakře: srdeční čakra
Historická osobnost: apoštol a učedník Ježíše
Základní téma: mistrovství
Afirmace: „Setkávám se s Bohem v sobě.“

Poznej s pomocí tohoto mistrovského symbolu / esence s jakými tématy jsi v rezonanci příp. při jakých se cítíš nepříjemně:
„hledat Boha vně – „milující Bůh“ – závislost – cítit se malý a nevýznamný – bezmocnost – zodpovědnost – být vydán na pospas – cizí určení – transformační proces –stát se z člověka Nanebevzatým mistrem – bezvýznamnost – přerůstat sám sebe – medialita – rozvoj vědomí – spirituální proces zrání - trpělivost"

Poznámky k TOMÁŠI:

„Nevěřící“ Tomáš … kdo tomuto označení ještě věří? Údajně to mělo být původní jméno Tomáše Philippuse, údajně měl pocházet z rodu Heroda, údajně neměl být autorem Tomášova evangelia. … Je to jedno. Je zajímavé vědět, že jeho výroky nejsou postaveny na bázi církevních věřících, ale na velmi spirituální / duchovní bázi. V Tomášově evangeliu je mj. napsáno, že by měl každý člověk hledat Boží světlo v sobě, že všichni lidé – a nejen Ježíš – byli stvořeni podle obrazu Boha, nebo že každý člověk by měl svým Bohem daným vnitřním potenciálem usilovat o Božské poznání (viz. k tomu Pagels, Elaine: Das Geheimnis des fünften Evangeliums, Mnichov 2011, strana 40). Jeho energie je také dnes směrodatná pro lidi, kteří chtějí žít svou spiritualitou svobodně bez příslušnosti k úřadu církve.

Symbol, text © Ingrid Auer 2013

Jak se Vám líbí energie Tomáše? :smile"