Page 1 of 1

MARIE MAGDALENA

Posted: Mon 19. Aug 2013 21:09:38
by Marketa Selinijana
MARIE MAGDALENA

Historická osobnost: manželka Ježíše (církevně nepotvrzeno)
Základní téma: Partnerství Nové doby (také obchodní vztahy, zájmová společenství atd.)
Afirmace: „Ctím a vážím si svého partnera a svého partnerství.“
a nebo
„Ctím a vážím si své partnerky a svého partnerství.“

Témata symbolu:
Respekt a úcta - představa rolí – léčení sexuality – úcta / uznání – očekávané chování – komunikace srdce – rovnoprávnost – rovnocennost – spirituální probuzení – sexualita jako spirituální transformace – zneužití – zlomení důvěry – pomlouvání – vztahové problémy – rozchod – ztráta partnera – tajemství – žárlivost – být opuštěn

Poznámky Ingrid Auer k osobnosti Marii Magdaleně
Jedna poznámka k Marii Magdaleně samozřejmě nestačí. Celý můj Blog se věnuje hlavně jí. Narodila se do „dynastické rodiny“ a byl nevěstou a ženou jednoho muže z rovněž takového původu. Podle údajů amerického vědce náboženství Barbary Starbird byla královskou dcerou z rodu Benjamínů.
V dobách Ježíše nebylo běžné, aby muži žili jako svobodní a už vůbec ne ti, kteří pocházeli od krále Davida. Bylo samozřejmé, že muž tohoto postavení měl na své straně ženu, aby pokračovala krevní linie a duchovní dědictví. A to byla Marie Magdalena. Jejich manželství však bylo podmaněno přísnými pravidly a zákony (viz. popis Marie), proto museli oba stále znovu žít odděleně a v celibátu. Marie Magdalena nebyla jen jeho manželka, ale patří také první mezi apoštoly, což údajně vedlo uvnitř jeho stoupenců k žárlivosti a zášti.
O Marii Magdaleně bylo napsáno v prvním století n.l. vlastní evangelium.

(c) Ingrid Auer

Jak vás oslovuje symbol Marie Magdaleny? :angel2: