Page 1 of 1

Seminář Vysvobození ze zátěží rodinné a rodové karmy

Posted: Mon 24. Aug 2015 19:28:44
by Myroel
Milá světýlka, milí přátelé,
jako další informace dle Vašich dotazů, Vám napíši pár informací k semináři, který se týká rodinné a rodové karmy. Tento seminář řeší hluboká prokletí, černou magii, negativní vazby a závazky, černé nitě, táhnoucí se celou rodinou či celým rodem, něco, co se Vám nedaří uvolnit, i když na tom například pracujete, jelikož příčina ten prvotní bod, kořen, nepochází od Vás, ale od některého s Vašich předků.

Mohou to být, ale také přesvědčení, hluboce zakořeněné tradice Vaší rodiny či rodu,která Vás silně blokují ve Vašem rozvoji a v opuštění starých přesvědčení a programů, tedy v opuštění energií duality....... něco co se takzvaně dědí z pokolení na pokolení, jsou to často zakořeněná přesvědčení jako například - muž vždy musí vládnout pevnou rukou, žena patří za plotnu, naše rodina byla vždy chudá, peníze se vždy museli těžce vydělat ... atd..
Pokud jste absolvovali komplexní očistu od magie od vzniku po současnost, tak tato očista se týkala Vás jako jednotlivce, Vás jako multidimenzionální bytosti. Očista Vaší rodiny a rodu, očista Vaší mužské a ženské linie od magie, prokletí a nízkých energií jak řeší tento seminář, je zcela jinou oblastí, která je tu hluboce čištěna a zpracovávána. Tak jako ke komplexní očistě od magie a všech nízkých energií je třeba odvaha, stejně tak je Vaše odvaha třeba k tomu, abyste se vymanili z pout a tíhy rodu a rodiny, kterou na sobě nesete a která Vám většinou ve svém původu, ve své příčině nenáleží a brání Vám naplno roztáhnout Vaše křídla. Duše si přeje uvolnit se z těchto nízkých energií a znovu získat svobodu a volnost. :mazli:
S láskou a úctou k Vaší odvaze
Myroel