Haniel

... doporučení a rady pro práci se "Symboly Mistrů a Archandělů" nebo s jejich esencemi ....
.... najdete tu stručný popis témat, se kterými Nanebevzatí Mistři a Archandělé pracují ...
.... je průběžně doplňováno ...

Moderator: Myroel

Post Reply
User avatar
Marketa Selinijana
Posts: 1323
Joined: Sun 06. Sep 2009 21:36:52
Location: Prostějov
Contact:

Haniel

Post by Marketa Selinijana »

Haniel - archanděl - jehož jméno znamená tak mnoho jako "Ctěný Bůh".

Jeho energie působí zejména v těchto oblastech:

:srdce7: tolerance a velkorysost
:srdce7: odkrýt a poznat vlastní, vnitřní velikost
:srdce7: prohlédnout svou vlastní iluzi
:srdce7: ukázat pochopení pro jiné lidi a jiné životní zvyklosti
:srdce7: učí trpělivosti
:srdce7: bezpodmínečná láska
:srdce7: láskyplná síla, upřímnost
:srdce7: osvobození se od pocitů méněcennosti, od komplexů
:srdce7: odhodlanost namísto ostýchavosti
:srdce7: vnitřní vyrovnanost a rovnováha
:srdce7: poznání vnitřní krásy
:srdce7: komunikace srdce

Pro zpracování jednoho či více výše uvedených témat je symbol Haniel vhodný.
Přeji krásné zážitky s touto růžovou energií. :mazli:
Každý člověk je andělem v lidském těle.
Probuď tedy v sobě svého anděla!

Image

Post Reply